PTS avslår ansökan från Vodafone

Post- och telestyrelsen, PTS, avslår Vodafones ansökan om ändrade villkor för 3G-utbyggnaden i Sverige.
"PTS finner inte att de skäl som Vodafone anger är tillräckliga för att ändra tillståndsvillkoren", skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Vodafone, tidigare Europolitan, ansökte i september om en senareläggning av 3G-utbyggnaden med två år. Utbyggnaden skulle då vara klar den 31 december 2005 i stället för den 31 december 2003. Bolaget har bland annat hänvisat till kommunernas tidskrävande handläggning av bygglovsärenden. "PTS bedömer att de problem med bygglov som finns inte är så omfattande att de nu kan ligga till grund för ändrade tillståndsvillkor", skriver myndigheten.