Kulturbuss för skolelever blir kvar?

Landstinget vill förlänga avtalet med Dalatrafik vad gäller den s.k. Kulturbussen. Den har inneburit att för- och grundskoleklasser i Dalarna haft möjlighet att få fria resor till kulturella aktiviteter i länet med bussar som går i linjetrafik.
Det finns nu ett förslag om en fortsättning såväl nästa år som år 2004. Nästa måndag sammanträder landstingets regionala utskott och utskottet föreslås då anslå 440 00 kronor till det här projektet.