Finskspråkigt äldreboende redan om ett år

Ett eget äldreboende för de finskspråkiga äldre i Västerås kan bli verklighet redan om ett år.
Västerås stad har anvisat en tomt på Vetterslund där huset kan byggas. Den 6 december ska man bilda den stiftelse och det bolag som ska driva boendet, säger Kari Songer, sekreterare i föreningen Mälarhemmet som driver frågan om finskpråkig äldreomsorg, till P4 Västmanland. Olika finska föreningar har varit aktiva i frågan och nu har även Finlands hederskonsul i Västerås, Martin Bergh, engagerat sig. - Äldre personer tappar lätt det inlärda språket och därför är det viktigt att de finskspråkiga äldre erbjuds möljlighet att få vård på det förstlärda språket, menar Martin Bergh.