Oro för överfulla dagis i Stockholmsområdet

Många kommuner tycks vara dåligt förberedda på att allmän förskola införs till årsskiftet för fyra- och femåringar. Förändringen innebär att alla barn i den här åldern får rätt till tre timmars gratis förskola per dag.
I Stockholms län finns det i flera kommuner en oro för att stadsbidraget inte ska räcka, till exempel i Södertälje, Tyresö, Nynäshamn och Norrtälje. Och Haninge och Huddinge uppger att de behöver fler förskollärare, skriver Dagens Nyheter. Skolverket och Kommunförbundet får dagligen samtal från kommuner som undrar hur de ska klara av reformen som innebär rätt till tre timmars gratis förskola per dag för 4- och 5-åringarna. Enligt Lärarförbundet innebär detta att 50 000 nya förskoleplatser måste skapas. De stora problemen är brist på förskollärare och lokaler.