Envisions invigt i Västerås

På måndagförmiddagen inleddes årets Envisions i Västerås - den svenska officiella uppföljningen av FN´s världstoppmöte i Johannesburg om miljön och en hållbar utveckling.
Närmare tusen personer väntas delta under de två dagarna. Under måndagförmiddagen hölls en workshop med över 500 personer. Under förmiddagen talade miljöminister Lena Sommestad deltagarna ges under dagen möjlighet att diskutera hur resultaten från Johannesburg ska omsättas på den svenska verkligheten.