Munkebolägenheter ser illa ut

Det är viktigt med en snabb lösning för de tomma husen på Brudås och Jonsäng i Munkedal. Det säger Lars Johansson, VD i Munkbo, det kommunala bostadsbolaget i Munkedal.
I morse berättade vi om de två fastigheterna med ett 90-tal lägenheter som stått tomma i tre år. Det var en del i det avtal som Munkedal skrev med staten för att få bidrag på 31 miljoner kronor. Men Lars Johansson säger att husen utsätts fär vandalisering och att dom är dålig marknadsföring för bostadsbolaget. -Det väcker frågor om varför det finns en massa tomma lägenheter mitt i ett bostadsområde, säger Lars Johansson.