Oro för beskattning av pellets

Efterfrågan på olika träbränslen som till exempel pellets ökar kraftigt, och branschen talar nu om ett genombrott, tack vare de stigande priserna på el och olja. Men samtidigt finns en oro för att även pellets ska börja beskattas och att uppgången därmed ska bromsas.
– Idag finns det inga skatter på träbränslen, så att om man lägger skatt på det så minskar skillnaden mellan fossila bränslen och träbränslen. Minskar prisskillnaden så blir det ju tuffare för träbränslena, säger Björn Lothigius vd för träbränsleföretaget SÅBI. Förra vintern kom det stora genombrottet för träbränslen som pellets, flis och ved, som alternativ till el och olja. Antalet pelletsbrännare ökade med 90 procent under 2001, och nu inför vintern har tillverkarna byggt upp berg av träbränslen för att inte förra vinterns brist ska behöva upprepas. Ofta frågor Men optimismen grumlas alltså något av oron för en framtida beskattning. En statlig utredning ser just nu över energiskatterna. Skulle även träbränslen beskattas så minskar naturligtvis prisgapet till andra dyrare enerislag. Kurt Jonsson är energirådgivare i Eksjö och han möter ofta frågor om prisutvecklingen. – Tyvärr finns det många som går och funderar på det, och finns det då inga bidragsmöjligheter heller som stimulerar, så är risken stor att man väntar tills läget har förändrats Höjda priser Fortfarande är det relativt låga priset för träbränslen det storsta säljargumentet, oljan är till exempel 50 procent dyrare. Men den stora efterfrågan i sig kan samtidigt vara ett hot. För att äntligen få lite lönsamhet har de flesta led passat på att höja priserna, och det har minskat prisgapet, medger Björn Lothigius på Såbi. – Vi har höjt våra priser, huvudsakligen på grund av att råvarupriserna har gått upp. Vi måste ha en viss lönsamhet, och då har gapet minskat. – Men det finns fortfarande en klar skillnad, så frågan är var den kritiska gränsen ligger, säger Björn Lothigius på Såbi.
Daniel Rundqvist i samarbete med SR Jönköping