Slakteri välkomnar sänkta besiktningsavgifter

Livsmedelsverkets planer på en sänkning av besiktningsavgifter inom slakteribranschen välkomnas av bland andra Nässlanders slakteri i Nyland. Avgifterna kan komma att sänkas med hela 45 procent.
Varje djur som Lars-Åke Nässlander nödslaktar ska besiktas av veterinär och det är en stor kostnad för det lilla slakteriet, säger Lars-Åke Nässlander till radio Västernorrland.