Västernorrland klarar nollvision

Västernorrland är ett av få län i Sverige som ser ut att klara vägverkets vision om att minska dödsolyckorna till noll. Det säger Gunnar Rhodin på trafikpolisen i länet.
Antalet dödsolyckar har minskat med hälften hittils i år jämfört med förra året, och även olyckor med svårt skadade ser ut att minska kraftigt. Gunnar Rhodin tror att minskningen av olyckorna dels beror på på polisens arbete, och dels på Vägverkets åtgärder, som till exempel mitträcken.