Minskad byggarbetslöshet på Gotland

Byggarbetslösheten ökar i landet, men inte på Gotland. Här är 42 av fackförbundet Byggnads medlemmar arbetslösa. Det motsvarar 5,4 procent, en liten minskning från förra månaden och även jämfört med samma period förra året. Högst är arbetslösheten i landets nordligaste län och lägst är den i Stockholm.