Sysselsättningspengar till Gotland

Riksskatteverket har beslutat att ge Gotlands kommun närmare 18.8 miljoner kronor i generellt sysselsättningsstöd.
Summan är beräknad på förra årets lönekostnader och köpta tjänster för kommunen och pengarna kommer till största delen att gå till vård, skola och omsorg, Pengarna är ett välkommet tillskott, men är redan inräknade i budgeten. Nästa år förväntas kommunen att få lika mycket i sysselsättningsstöd, men då kommer det till största delen att ätas upp av höjda arbetsgivaravgifter, så slutresultatet blir plus minus noll.