Komvuxbetyg överklagas

Slutbetyget för en elev vid Komvux på Gotland har överklagats till Skolverket. I överklagandet riktas kritik mot den vägledning som eleven fått vid Komvux och slutbetyget anses vara felaktigt utfärdat.
Mot bakgrund av vad som framkommit tycker Skolverket att det finns anledning att utreda frågan närmare. Skolverket vill bland annat ha svar på hur kommunen ställer sig till uppgifterna i anmälan och vilka rutiner som kommunen har för utfärdande av slutbetyg vid Komvux.