Sponsringen av kulturinstitutioner minskar

De senaste två åren har kultursponsringen minskat från 59 till 26 miljoner kronor, skriver Dagens Nyheter.
Flygbolaget SAS, som tidigare sponsrat bland annat Nationalmuseum, Operan och Moderna Muséet, har slutat med så gott som all kultursponsring. Kulturhuset i Stockholm bryter dock trenden och har ökat sponsringen - 3,5 miljoner hitills i år.