Smugglarna ligger steget före

Varje år tas runt 500 liter sprit i beslag i Kapellskär och flera miljoner cigaretter. År 2000 togs nära nio miljoner cigaretter i beslag för någon vecka sedan hittade man två miljoner dolda i en lastbilslast med ved.
Spriten, cigaretterna och amfetaminet ingår i den organiserade brottsligheten uppbyggd kring trafiken till och från baltstaterna. I Sverige är problemet att smugglarna nästan alltid ligger steget före de som arbetar i tullen. Smugglarna letar nämligen alltid efter nya tillvägagångssätt att föra in varorna, berättar tullinspektör Mats Hammarbom, för Upplandsnytt.