Lag om vinterdäck har gett effekt

Fler bilister använder dubbdäck och färre olyckor med döda och skadade inträffar vintertid. Det visar en studie gjord av Väg- och Transportforskningsinstitutet i Linköping på uppdrag av Vägverket, för att utreda effekten av lagen om vinterdäck.
1999 så infördes lagen om vinterdäck under perionden 1 december till 31 mars. Kartläggningen av däckanvändningen i Östergötland visar att dubbdäcksandelen sedan lagen infördes har ökat med 5 % till omkring 80 %. När det gäller andelen vinterdäck utan dubb är ökningen lika stor och siffran ligger idag runt 20 %. Studein visar också på en stor minskning av olyckor med döda och svårt skadade. Exempelvis så har antalet dödsolyckor minskat med ungefär 15 % sedan lagen infördes under perioden 1 december till 31 mars.