Västerås Stads miljöpris utdelat

Idag delades Västerås Stads miljöpris ut. Priset är indelat i tre kategorier.
Gert Erikson får 20 000 kronor för sitt engagemang i att skapa ett våtmarksområde vid Sågdammen i Skultuna. Bäckbyskolans klass 9b får 10 000 kronor för sitt sätt att via internet delta i ett europeiskt nätverk för att samla in kunskap om miljön i Västerås. Studenterna Daniel Johansson och Zanaida Kadic får 10 000 kronor för sin rapport som visar på problem med föroreningar av tungmetaller i sediment i Västerås dagvattentunnlar. Priserna delades ut under det pågående miljömötet Envisions.