Beslut om Eldsbodaskolan i Hallstahammar

Idag, måndag, väntas Hallstahammars kommunfullmäktige fatta beslut om ett förslag att bygga om Eldsbodaskolan till allaktivitetshus. Tre miljoner kronor beräknas en ombyggnad kosta, enligt förslaget.
Aktuella för inflyttning i det framtida aktivitetshuset är många av kommunens ideella föreningar, kommunala musikskolan, ungdomens hus, invandrarbyrån, och kompetenscentrum. Eldsbodaskolan har varit ett av de mest omdebatterade husen i Hallstahammar de senaste åren. Efter långa diskussioner och utredningar beslutade kommunen för ett år sedan att koncentrera undervisningen på kommunens andra grundskolor och då uppstod frågan vad som skulle hända med Eldbodaskolan. Kommunen bjöd ut skolan till försäljning men det fanns ingen spekulant som ville köpa till det pris som kommunen ville ha.