Regionen kritiserar läkares bjudresor

SKÅNE. Region Skåne riktar skarp kritik mot läkare som den här veckan har rest till en konferens i Chicago i USA på läkemedelsbolagens bekostnad.
Läkarna har inte anmält resan till regionens läkemedelsråd.
Regionjurist Ulf Jakobsson hävdar att det är att betrakta som en muta att få resan betald utan att anmäla det till läkemedelsrådet.