Billigare parkering för innerstadsbor

Boende i Visby innerstad kommer att betala en lägre parkeringsavgift än övriga, om kommunen inför parkeringsavgifter. De som enbart arbetar i innerstan får däremot betala full avgift.
Enligt vissa beräkningar skulle det kosta boende i innerstan uppemot 30 000 kr om året. Men boende ska kunna parkera billigare enligt kommunens trafikingenjör Lennart Klintbom. För boende kommer det att kosta omkring 600 kronor i månaden att parkera bilen. De som arbetar i innerstan måste däremot betala full avgift, men har möjlighet att ställa bilen på någorn av gratisparkeringarna utanför muren.