Polismästare vill inte ha kommunala poliser

Johan von Sydow, biträdande länspolismästare i Halland ser inga fördelar med kommunala närpoliser.
Det är i en undersökning som tidningen Kommunaktuellt har gjort som kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, Bengt Ekberg, uppger att han kan tänka sig att kommunen i framtiden ska ha en egen polisiär styrka. Men Johan von Sydow säger till P4 Radio Halland att polisen, även om den är statlig, är till för kommunerna och att man har en bra samverkan med respektive kommun.