Kungsbackaån ska muddras

Efter sju år utan muddring har Kungsbackaån slammat igen.
På en del håll är den bara några centimeter djup och småbåtar kan inte längre ta sig upp i ån. Men i dagarna påbörjas arbeten med muddring som ska göra ån ett par meter djup igen. Samtidigt ska träbryggan vid Hamntorget breddas så att den når ut till den djupare delen av Kungsbackaån. Muddringen ska vara klar till sommaren.