Avtal för Lidl-etablering så gott som klart

Ett avtal om köp av mark mellan Eskilstuna kommun och det tyska livsmedelsföretaget Lidl är nu så gott som klart. Lidl kommer, enligt avtalsförslaget, köpa två markområden för sammanlagt drygt 11 miljoner kronor.
Det gäller mark i Svista norra industriområde där livsmedelsföretaget ska bygga ett lager för distribution av livsmedel, och mark vid Eskilshemsplan där företaget tänker bygga en livsmedelsbutik. Kommunen köper också mark som Lidl äger, men inte behöver, för drygt 6 miljoner kronor, och där tänker kommunen bygga bostäder.