Skåne klarar inte miljömålen

SKÅNE. Skåne kan inte leva upp till de nationella miljömål som spikats av riksdagen, åtminstone inte till 2020.
Jordbrukets giftspridning och bidrag till övergödningen är en viktig orsak till det.
I dag presenterade länsstyrelsen sin årsrapport om miljötillståndet i Skåne. Den innehåller flera glädjeämnen. Till exempel har våtmarkerna blivit fler och skogsbruket mer miljövänligt. ÖVERGÖDNINGEN STORT PROBLEM Men några tunga miljömål förutspår länsstyrelsen att Skåne kommer att misslyckas med att uppnå till 2020. Övergödningen betecknas i årsrapporten som ett av de absolut största miljöproblemen i Skåne. Den leder till algblomning och bottendöd i havet, hälsovådliga nitrathalter i grundvattnet och igenväxta insjöar. Trots att problemet varit uppmärksammat i decennier är Skåne långt ifrån någon vändning. - Det är så stora tröga system vi jobbar med här, så man kan inte se någon omedelbar vändning ute i naturen i dag, säger Ann-Christine Vösu, chef för den skånska länsstyrelsens miljöenhet, till TT. LANTBRUKARE En nyckelfråga är att nå ut till lantbrukarna. Urlakningen av kväve från jordbruksmarken kan minskas med mellan 35 och 40 procent, enligt rapporten. För att uppnå det måste lantbrukarna bland annat övergå till att vårgödsla i stället för att gödsla på hösten. De måste också vänta till sent på hösten eller till våren med plöjningen. Men Ann-Christine Vösu är inte säker på att det räcker med goda råd. - Det kommer att krävas mer av regelstyrning, säger hon.