Politiker känner maktlöshet inför EU

Politikerna i Sverige har inte lyckats anpassa det politiska systemet till EU-medlemsskapet. Det visar en undersökning vid Uppsala universitet.
Många av dom folkvalda riksdagsmännen känner att dom inte kan påverka Sveriges politik i EU, utan att det är regeringen som har inflytandet. I Finland däremot, tycker en större andel av riksdagsledamöterna att de kan påverka den finska eu-politiken, och de är också mer intresserade av EU. Shirin Ahlbäck Öberg, vid Uppsala universitet säger att det kan bero på att de finska riksdagsledamöterna måste tycka till om regeringens eu-politik, medan de svenska kan lämna över det till en grupp utvalda kollegor i EU-nämnden.