Barnmorskor borde ha högst lön

Anställda inom kvinnovården bör särskilt prioriteras i den kommande löneöversynen för nästa års löner. Det skriver Gunilla Wadsten, länsverksamhetschef för kvinnosjukvården i ett brev till Landstingets personalchef.
Barnmorskor bör vara löneledande bland alla sjuksköterskor eftersom de har den längsta och mest kvalificerade vidareutbildningen, skriver Wadsten som också vill ha bort löneskillnaderna mellan läkare där exempelvis överläkare inom kvinnosjukvården idag har 4 000 kronor lägre månadslön än andra specialister.