Facket kritiserar landstinget

Akademikerfacket, Saco, framför idag hård kritik mot Landstingsledningen.
Saco lokalt begär nu central mbl-förhandling därför att man anser att Landstingsledningen inte gör tillräckligt för att komma tillrätta med problemet med långtidssjukskrivningar. I det nya budgetförslaget finns inga pengar avsatta för förebyggande arbetsmiljöarbete, anser Saco och listar en lång rad missförhållanden där man pekar på brister i jämställdhet och personalinflytande.