Det lila kaffet vill öka sin produktion

Löfbergs Lila ska inom kort ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att så gott som fördubbla sin produktion, från 30 000 ton kaffe per år till 50 000 ton.
Ny teknik och investeringar i nya maskiner ska göra att företaget kan öka produktionen av kaffe utan att bygga ytterligare lokaler. Det kan däremot bli fråga om nattskift i produktionen inom några år. Trots ökad tillverkning ska doften av kaffe i centrala Karlstad inte öka utan snarare minska, tack vare ny teknik.