Statliga pengar till världsarvshus

Länsstyrelsens styrelse har i dag beslutat att Stiftelsen Stora Kopparberget ska få ett statligt bidrag med högst 5,5 miljoner kronor till det planerade världsarvshuset i Falun.
Den totala kostnaden är beräknad till 25 miljoner kronor, och EU-medel har tidigare beviljats med drygt 3 miljoner. Värdsarvshuset ska bli ett nav för information om världsarvet Falun. Och projektet beräknas ge 20 nya varaktiga arbetstillfällen.