Åtgärder för näringsbrist efterfrågas

Socialminister Lars Engqvist får nu frågan om vad han tänker göra för att komma till rätta med det utbredda problemet med näringsbrist hos äldre personer.
Frågan har väckts med anledning av en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, däri det fastslås att många äldre idag är undernärda samt att det ofta saknas både resurser och kunskaper inom sjukvården för att upptäcka och behandla näringsbrist.