Skandalslarv gav bara varning

Idag beslutade Riksskatteverkets personalansvarsnämnd att de två tjänstemän som anses skyldiga till slarvet som ledde till att Sandvik slapp ifrån en skatteskuld på 131 miljoner kronor undkommer med en varning.
I somras blev det känt att företaget Sandvik slipper att betala en skatteskuld på 131 miljoner kronor, detta på grund av slarv hos Skattemyndigheten. Idag beslutade Riksskatteverkets personalansvarsnämnd att de två tjänstemän som anses skyldiga till slarvet i sin tur kommer undan med en varning. Orsaken till det milda straffet är att det framförallt var de stora bristerna i de interna rutinerna på Skattemyndigheten som orsakade skattemissen, det menar personalansvarsnämnden. Nämnden anser därför att det skulle framstå som stötande att ge de båda tjänstemännen strängare disciplinpåföljd.