Omstritt vägförslag på Lidingö dras tillbaka

Lidingö kommun kommer troligen att dra tillbaka ett omdiskuterat vägförslag. Det gäller den nya sträckningen av Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Brevik.
Fyra alternativ har utretts, tre med olika varianter av tunnlar och ett ovan jord där vägen dras utmed den nuvarande vägen. Det sistnämnda förslaget skulle kräva att kommunen löser in fastigheter för ca 170 miljoner kronor. Hotet om inlösen har skapat oro bland de boende. Men nu föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att det alternativet slopas eftersom det blir både dyrt och påfrestande för familjerna som bor där. Lidingö kommunstyrelse tar ställning till förslaget på måndag.