Sammanslagning av polisens verksamhet utreds

Polisens sambandscentraler i Västernorrland och Jämtland kan komma att slås i hop.
En arbetsgrupp utreder just nu vilka konsekvenser en sammanslagning skulle få. En fördel skulle vara att investeringar i ny teknik skulle bli billigare. Nackdelen är anställda inom polisen får ändrade arbetsuppgifter, men vad det skulle betyda för invånarna i länen är ännu oklart, säger Håkan Modin, polis från Östersund och en av representanterna i arbetsgruppen för sammanslagning.