Inget gruppboende i Vattnäs gamla skola

Föräldrarna till autistiska ungdomar i Mora vill nu inte ha något gruppboende för sina barn i Vattnäs gamla skola. Tillsammans med Moras centerpartistiska kommunalråd Lars Matsson-Frost har man kommit fram till att ett boende för de här ungdomarna måste ligga närmare Mora centrum.
Ett möte med föräldrarna till de aktuella autistiska ungdomarna resulterade i att de inte längre vill placera sina ungdomar i den gamla skolan i Vattnös. Något som kommunalrådet Lars Matsson-Frost är mycket nöjd med. - Jag är glad över att vi har kommit fram till en lösning som jag har jobbat på en tid. Meningen är att vi nu ska bygga ett gruppboende i Selja som ligger mycket närmare Mora centrum, säger Matsson-Frost till Dalanytt. Den mediala bevakningen i både radio, tv och tidningar om att det i dag inte finns något gruppboende för autistiska ungdomar i Mora, har gjort att det nya centerpartistiska kommunalrådet Lars Matsson Frost har haft fullt upp med att hitta en lösning i den här frågan. Centern gick bland annat till val på att riva upp Kommunstyrelsens beslut att bygga ett gruppboende i den gamla skolan i Vattnäs. Vattnäsborna har hela tiden haft en önskan om att skolbyggnaden ska utnyttjas av Föräldraföreningen och barnen i byn. När nu även föräldrarna till de autistika ungdomarna inte kan tänka sig Vattnäs skola som ett gruppboende, hoppas Lars Mattson Frost att kommunstyrelsen ändrar sig i frågan. - Om det finns något förnuft i det här ska beslutet upphävas eftersom frågan inte är aktuell längre. Då kan Vattnäsborna också köpa fastigheten som man tidigare skriftligen begärt att få göra.