Rederikritik mot hanterandet av tankfartyg

Rederibranschen är kritisk mot hur myndigheterna i Spanien och Portugal hanterade olyckan med den grekiska oljetankern Prestige. Tankern sjönk utanför atlantkusten på tisdagen i förra veckan med stora oljeutsläpp som följd.
I stället för att erbjuda en hamn tvingades fartyget ut till havs igen, där vågorna går högre och ingen hjälp finns att få. Det är det sämsta man kan göra med ett allvarligt skadat skepp, säger ordföranden i tankerrederiernas internationella branschorganisation, Lars Carlsson till Ekot.