Rädsla när övergångsställen tas bort

Det minskade antalet övergångsställen i Uppsala län skapar otryghet och skräck. Det skriver SRF , Synskadades Riksförbund i Uppsala län, i en skrivelse till Vägverket.
Flera av övergångsställena byts idag ut av Vägverket till så kallade gångpassager där gående och fordon ska samsas. SRF hävdar dock att barn, äldre och funktionshindrade - de grupper som Vägverket och kommunerna ska ta speciell hänsyn till - är just de grupper som drabbas hårdast när övergångsställena tas bort. Upplandsnytt har tidigare berättat om hur förskolepersonal i Tierps kyrkby protesterat mot att övergångsställen tas bort och ersätts av gångpassager.