Ingen senareläggning av 3G i Sverige

Mobiltelefonoperatören Vodafone har fått avslag på sin ansökan om ändrade villkor för 3G-utbyggnaden i Sverige.
Post- och telestyrelsen, PTS, avslår ansökan med hänvisning till att Vodafones skäl inte är tillräckliga. Det var i september som Vodafone ansökte om en senareläggning av 3G-utbyggnaden med två år. Utbyggnaden skulle då vara klar den siste december 2005 i stället för 2003. Bolaget har bland annat hänvisat till kommunernas tidskrävande handläggning av bygglovsärenden.