230 personer varslas från Solectron

Solectron i Östersund varslar 230 personer om uppsägning i dag.
Vilket betyder att personalstyrkan minskas med nästan hälften. I dag jobbar drygt 500 personer vid Solectronfabriken. Efter ett stort varsel i februari i år fick ett hundratal anställda fick lämna sina jobb. År 2000, när Solectron köpte fabriken av Ericsson, fanns 700 anställda. Året därefter nådde man formtoppen med 1100 anställda. Efter två varsel 2001 uppgick personalen till 630 personer, och under våren minskade antalet anställda till 500. Och nu halveras alltså antalet anställda. Metallklubbens ordförande, KarlAnders Andersson, som suttit i förhandlingar under dagen, säger att att det inte enbart är metallare som drabbas av varslet. -Nedragningarna sker över hela linjen. Ingen verksamhet är undantagen, säger KarlAnders Andersson