Talmannen vill ha öppnare EU-nämnd

Riksdagens talman Björn von Sydow är missnöjd med beskedet att många riksdagsledamöter känner att de inte kan påverka Sveriges EU-politik, och nu vill förändra riksdagens sätt att arbeta. Bland annat borde EU-nämndens möten enligt honom som regel vara öppna och ledamöterna borde vända sig direkt till EU-nämnden eller kammaren med förslag istället för att invänta regeringen.
Enligt en undersökning som två statsvetare har gjort tycker många riksdagsledamöter att det bara är regeringen som kan påverka Sveriges EU-politik. – Det är inte bra, och så bör det inte vara. Jag anser att vi bör göra mera, säger Björn von Sydow. Det är regeringen som gör upp med andra länder i EU. För att de folkvalda riksdagsledamöterna inte skulle bli helt maktlösa i EU-frågor och demokratin försvagas har riksdagen infört en EU-nämnd. Dit kommer regeringen och talar om vad den gör i EU och får höra vad partierna tycker. Kan eller vill inte påverka Men en enkät som två statsvetare gjort bland riksdagsmännen tyder alltså på att det inte räcker. Bara drygt två av tio riksdagsledamöter tycker att de i stor utsräckning kan påverka Sveriges politik i EU. Riksdagsledamöterna är inte heller särskilt intresserade av EU. I Finland är resultatet helt annorlunda. Där är riksdagsledamöterna både mer inblandade och intresserade av EU-politiken. ”Regeln borde vara öppna möten” Nu tycker Björn von Sydow att det är dags för riksdagen att använda de möjligheter som lagen ger. EU-nämnden, till exempel, har idag möten inför stängda dörrar. De borde enligt Björn von Sydow i de flesta fall vara öppna. – Det finns möjligheter, och jag tycker EU-nämnden borde ta dessa, att ha mer av sin verksamhet inför offentligheten, både media och allmänheten och därmed också indirekt riksdagsledamöterna i övrigt, säger Björn von Sydow. ”Skriv till EU-nämnden!” Riksdagen är ju uppdelad på utskott efter ämnen, som till exempel socialutskottet eller trafikutskottet. von Sydow tycker att utskotten borde skriva till EU-nämnden och tala om vad de vill i frågor som berör EU. Dessutom kan de lägga förslag om EU-frågor direkt i kammaren och få dessa klubbade av riksdagen i stället för att vänta på regeringen, men att gå så långt som i Finland, där alla utskott enligt lagen måste tycka till om EU-frågorna, vill han inte. – Nog borde vi i första hand kunna försöka utnyttja de möjligheter vi har innan vi vill slå in på en annan väg som Finlands riksdag har valt, säger Björn von Sydow.
Fredrik Furtenbach