Stängt apotek i Borås på grund av personalbrist

Apoteket Biet på Trandared i Borås, som stängdes i somars har fortfarande inte öppnat. Orsaken är att det saknas utbildad personal, något som kan ta flera år att komma till rätta med.
Det är ont om farmaceuter i landet, alltså utbildad apotekspersonal. Problemen har funnits i flera år. Men sedan ett och ett halvt år tillbaka har situationen blivit väldigt kärv, inte minst i Borås. Apoteket Biet på Trandared har fortfarande inte öppnat sedan det stängdes i somras. Och apoteket Uttern har minskat öppettiderna. En orsak till personalbristen är att apoteket för några år sen sparade bort kompetenta medarbetare. En annan förklaring är att för få utbildats. Men trots att det nu finns fler utbildningar kan det dröja flera år innan apoteken i Borås får full bemanning. Under tiden får kunderna finna sig i längre väg till apoteket, längre väntetider samtidigt som personalen slits. När apoteket Biet kan öppna igen, vet inte apotekare Agneta Landgren på apoteket Biet men hon arbetar på att få tag på mer personal.