Minskad dödlighet i cancer efter mammografi

En ny sammanställning visar att dödligheten i bröstcancer minskar i alla åldersgrupper som erbjuds mammografi.
Enligt sammanställningen från Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, sjunker dödligheten i bröstcancer med mellan 12 och 24 procent och mest i de högre åldersgrupperna. Sammanlagt har 388 000 kvinnor som erbjudits mammografi jämförts med 278 000 kvinnor som inte fått något erbjudande.