Kumlaanstalten bygger ut

Kumlafängelset som redan i dag är Sveriges största fängelse kommer att utökas med 48 nya platser. Anstaltsledningen har nu fått besked om att Kriminalvårdsstyrelsen vill att fängelset byggs ut säger anstaltschefen Christer Karlsson.
Platserna ska först användas när fängelset ska renoveras och först 2007 kommer antalet fångar att öka - från dagens 261 till över 300. Då kommer också mellan 15 och 20 nya anställda att behövas. Men fortfarande väntar Kumlafängelset på besked om Kriminalvårdsstyrelsen vill göra den stora utbyggnad på över 200 nya platser som fängelset vill göra.