30-årig reaktor moderniseras

Nu i dagarna startar kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 igen, efter tio månaders renovering på grund av kraven på höjd säkerhet. Reaktorn är Sveriges äldsta med 30 år på nacken, men blir nu landets modernaste.
Projektet har kostat 2 miljarder kronor. – Vi har rustat upp hela Oskarshamn 1, från grunden så att säga Vi har förstärkt väldigt mycket på säkerhetssidan, säger Gösta Carlsson, anläggningschef på Oskarshamn 1. Krav på ökad säkerhet Bakgrunden till hela renoveringsprojektet är kraven på höjd säkerhet, som ställdes av Statens kärnkraftinspektion, SKI, redan 1995. Då hade Oskarshamn 1 stått stilla i tre år efter den så kallade silincidenten, som 1992 stoppade fem av de svenska reaktorerna under en period. Men hur modern kan en gammal reaktor egentligen bli? – Jag skulle vilja hävda att Oskarhamn 1 till stor del uppfyller moderna krav. Man kan inte säga att det exakt är likställt med den modernaste reaktorn som man skulle bygga idag, säger Christer Viktorsson, chef på SKI:s avdelning för reaktorsäkerhet: – Det kan hända att vi kommer med tillkommande krav så småningom. Alla reaktorer aktuella Bland det viktigaste i uppgraderingen av Oskarshamn 1 är förutom det nya kontrollrummet, att säkerhetssystemen har utökats. Till exempel finns det fyra oberoende system för att ta hand om nödkylningen ifall det skulle bli ett rörbrott eller härdhaveri. Men nästa år kommer skärpta föreskrifter och krav på modernisering och ökad säkerhet för samtliga svenska reaktorer. – De kommer att skärpa kraven då på flera sätt, dels det man har gjort i Oskarshamn 1, att man har flera säkerhetssystem som kan träda till om man får en olyckshändelse, säger Christer Viktorsson. – Men också andra saker, man vill skydda sig extra nnoga mot brand till exempel, som vi vet kan få förödande konsekvenser. Tänjbar livslängd Vad som är den tekniska livslängden för en kärnkraftsreaktor är alltså ett tänjbart begrepp. Material drabbas av sprickor och måste bytas ut för att inte säkerheten ska äventyras. Och enligt Kärnkraftsinspektionen har deras krav enbart med säkerheten att göra. Samtidigt gör storrenoveringarna att reaktorerna kan köras betydligt längre än vad man tidigare har räknat med. – Vi agerar ju oberoende av avecklingen, utan så länge en kärnkraftreaktor drivs så ska man ha ett förbättringsprogram på gång, säger Christer Viktorsson.
Ekots Ingrid Gustavsson och Hasse Karlsson, SR Kalmar