Länsstyrelsen efterlyser fler kvinnor i styrelser

En kvoteringslag kan vara den enda vägen för att få in fler kvinnor i näringslivets styrelser. Det säger Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör Catarina Alpkvist.
Hon stöder det förslag som nyligen presenterats av jämställdhetsminister Margareta Winberg om att lagstifta in kvinnor i bolagsstyrelser, om inte näringslivet självt kan se till att var fjärde styrelsepost inom de börsnoterade företagen innehas av en kvinna år 2004. Länsstyrelserna i Sverige har under hösten dragit igång ett projekt under namnet ''Jämt på toppen'', som går ut på att företagen själva ska börja engagera sig att bryta mansdominansen på ledande positioner. I Östergötland har de 26 största företagen bjudits in till en träff i februari. Idag är endast 6 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade företag i Sverige kvinnor. Norge är det land som kommit längst i planerna på att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser.