Länsbor utbildas med EU pengar

EU ska satsa 2,5 miljoner på att länsborna ska bli mer välutbildade. Det är dom ideella föreningarna som ska få söka pengar till att utbilda sina medlemmar.
Lisbet Kristiansson på EU-kontoret i Jönköping, säger till Nyheterna att det kan handla om nästan vilken slags utbildning som helst. Föreningarna kan få mellan 5 000 och 100 000 för att låta en medlem gå en eller flera kurser - allt från kvällskurser till hela högskoleutbildningar. För föreningarna gäller det att tänka långsiktigt när de söker bidrag till kompetenshöjning. Studieförbundet Vuxenskolan kommre att handlägga ansökningarna.