Kommunens framtid avgörs i budgetfullmäktige

Idag tas besluten om kommunens budget. Beslutet fattas om hur pengarna ska fördelas nästa år. De borgerliga partierna är mycket kritiska mot majoritetens förslag.
Den politiska majoriteten med s, v och mp vill bland annat satsa 26 miljoner extra på skola och barnomsorg Förslaget får hård kritik från de borgerliga partierna som anser att reformerna saknar finansiering. Jan-Ove Jerrestål som är gruppledare för folkpartiet säger att det kommer att stå uppsalaborna dyrt. Att det kommer att leda till en skattehöjning år 2004. Han menar också att majoriteten ökar utgifterna samtidigt som den ej tar tag i de underskott som finns. Socialdemokraternas Lena Hartwig menar att budgeten visst går ihop och att den inte är underbalanserad. Hon var derimot kritisk till att de borgerliga partierna inte presenterat alternativa tilläggsbudgetar.