Allt fler slutar amma barn inom sex månader

Andelen mammor som ammar sina barn upp till sex månaders ålder sjunker visar ny undersökning. Andelen har gått ner med 96 procent sedan 1996.
Hur länge mammor kan eller vill amma hänger ihop med hur samhället ser ut. Det säger barnmorskan Anette Ekström som arbetar med en dotorsavhandling om amning. Hon har gjort en undersökning bland mammor i Skaraborg och såg att det ofta fanns flera olika orsaker till att man slutade amma. Andelen barn som vid sex månaders ålder fortfarande bara får bröstmjölk har gått ner med nästan tio procent sedan 1996 . Men målet ska inte vara att sätta en norm för hur länge man skall amma, som Annette Ekström säger, utan att barnmorskorna kan underlätta för mammorna att göra vad som passar dom. Annette Ekström tycker att det är viktigtatt mammorna får hjälp från början. Bland annat borde man vänta med att mäta och väga barnen deras första levnadstimma eftersom de då är pigga och lättare kan börja amma.