Bygglov för behandlingshem i Björkvik överklagat

Planerna på att starta ett behandlingshem för psykiskt sjuka i Björkvik är inte populära bland de boende på orten. De har nu överklagat det beviljade bygglovet till länstyrelsen.
De boende anser att etableringen av ett behandlingshem skulle innebära en klar försämring av deras boendemiljö, och också att det är en olämplig plats för ett behandlingshem eftersom det bara en kilometer bort finns ett behandlingshem för utvecklingsstörda. Men ombyggnationen av det blivande behandlingshemmet får, enligt länstyrelsen, fortsätta fram till ett slutligt beslut tas av länstyrelsen.