Få kvinnor i topp i Sörmlands stora industrier

Trots att det är få kvinnor i styrelserna i Sörmlands stora industrier, tycker Metalls klubbordförande på Volvo i Eskilstuna, Bert Thulin, att det vore fel att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser.
Om företagen inte når 25 procent kvinnor 2004 så måste kvotering införas. Det säger jämställdhetsministern Margareta Winberg till Svenska Dagbladet idag. Inom två år kan ett förslag om kvotering komma, om näringslivet inte förbättrar kvinnorepresentationen i styrelserna. De senaste sju åren har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från fem till sex procent. I företag som Volvo och Avesta Polarit finns inga kvinnor representerade i styrelserna, förutom i tex Volvos dotterbolag. Ericsson har två kvinnor av 15 ledamöter, SKF 1 av 14 och i SSAB är en av nio ledamöter kvinna. Metalls Bert Thulin är emot kvotering, men olika personer, som kvinnor, men också invandrare, skulle ha betydelse för olika beslut. Han tycker att det vore bra med fler kvinnor, men att det går att påverka på andra sätt än tvingande lagar.