Protest mot skolnedläggelse

Idag deltog Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå sitt första kommunfullmäktigemöte.
Inför mötet ordnade partiet en protest utanför stadshuset mot nedläggningen av Svartöstadsskolan. Genom en gatufolkomröstning försökte man få politikerna att skriva på om man var för eller emot en nedläggning. Men det var få av Luleås kommunpolitiker som ville stanna upp och skriva på. Rättvisepartiet Socialisterna har två mandat och en av partiets två ledarmöter är Liv Gustavsson Rodin, som berättar att just nedläggningen av skolor är något som partiet tänker ta upp på fullmäktige.