Mer kritik mot ombyggaden av city

Nu kommer ytterligare kritik mot ombyggnaden av Västerås centrum, denna gång även från handikappade.
Vid ombyggnationen gjordes gatorna smalare och trottoarerna bredare - något som redan kritiserats kraftigt av bland andra buss- och taxichaufförer. Men det ställer också till svårigheter för de handikappade. När gatorna blev smalare blev det stopp-förbud i centrum och för dem som som har svårt att gå blir det problem, eftersom det inte är tillåtet för färdtjänsten att stanna överallt, till exempel utanför Citypraktiken. Tomas Vulkan, enhetschef för trafikmyndigheten Västerås stad säger till P4 Västmanland att man ska se över om det finns saker att förbättra. Men enligt honom är det viktigaste att bussarna går genom city.